Albumy małe 30 x 21cm
Albumy średnie 29,5 x 23,5 cm
Albumy duże 42 x 30cm